INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

 

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/94/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Ďalej len Nariadenie.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť BENBEN.SK, s. r. o., so sídlom Cementárenská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, Ičo:36635944 (ďalej len „Spoločnosť“).

Zodpovedná osoba:

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informáciu o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je spoločnosť: BENBEN.SK, s. r. o., Cementárenská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, telefonický kontakt: 048/286 33 33, emailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Dôvodom spracúvania osobných údajov sú služby ktoré poskytujeme najmä na základe zmlúv súvisiacich s našim predmetom činnosti.

Bez Vášho súhlasu spracúvame len tie osobné údaje ktoré sú vyžadované zákonom pre výkon našej činnosti a ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu tak Vaše osobné údaje nespracúvame.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Bezpečnosť

Uchovávame Vaše osobné údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

 

Práva dotknutých osôb

právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

právo na prenosnosť osobných údajov,

právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Vyššie uvedené práva má každá dotknutá osoba a to v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

 

Podmienky používania   Čo sú to Cookies?