INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

 

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/94/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Ďalej len Nariadenie.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť BENBEN.SK, s. r. o., so sídlom Cementárenská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, Ičo:36635944 (ďalej len „Spoločnosť“).

Zodpovedná osoba:

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informáciu o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je spoločnosť: BENBEN.SK, s. r. o., Cementárenská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, telefonický kontakt: 048/286 33 33, emailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Dôvodom spracúvania osobných údajov sú služby ktoré poskytujeme najmä na základe zmlúv súvisiacich s našim predmetom činnosti.

Bez Vášho súhlasu spracúvame len tie osobné údaje ktoré sú vyžadované zákonom pre výkon našej činnosti a ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu tak Vaše osobné údaje nespracúvame.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Bezpečnosť

Uchovávame Vaše osobné údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

 

Práva dotknutých osôb

právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

právo na prenosnosť osobných údajov,

právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Vyššie uvedené práva má každá dotknutá osoba a to v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

 

Podmienky používania   Čo sú to Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Cookies tretích strán

V dnešnom svete sa nedá fungovať bez prepojenia webu na iné webové služby. Využívame vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systém Google Analytics alebo odkazy na sociálne siete, napr. na Facebook.

Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informcie. Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať naše webové stránky.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov alebo na tejto stránke.

 

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.


Môžem zmazať uložené cookies?

Áno môžete zmazať cookies ktoré súvisia s touto stránkou priamo pod týmto článkom v päte stránky kliknutím na zmazať cookies.

 

 Zoznam používaných cookies: 

Google Analytics: Zhromažďuje súhrn dát o správaní používateľov na webe za účelom skvalitnenia a zlepšenia použiteľnosti webových stránok. Cookies slúžia pre identifikáciu daného užívateľa pomocou náhodného reťazca čísiel, ktorý sa pre daného užívateľa vytvorí pri prvej návšteve.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Podmienky používania  Ochrana osobných údajov

Podmienky používania sociálnej siete pre rodičov - Môj Net .Sk

Sociálna sieť pre rodičov - Môj Net .Sk slúži len na testovacie účely.

Ak budete pokračovať a budete sa registrovať tak súhlasíte s tým, že na stránkach Môj Net .Sk nebudete:


1. Nikoho inzultovať teda napádať.

2. Nebudete invektívny teda útočný.

3. Nebudete používať žiadne svoje alebo cudzie reálne osobné údaje a ani osobné údaje, ktoré by mohli byť reálnymi alebo by sa mohli za reálne považovať.

4. Nebudete publikovať žiadnu reklamu komerčných, teda platených produktov. Jediná povolená reklama je reklama oficiálnych sponzorov.

Jednoducho povedané: Ak budete pokračovať tak súhlasíte s tým, že tu budete vystupovať pod vymyslenou prezývkou tak ako aj všetci ostatný užívatelia a nebudete žiadneho užívateľa spájať s reálnou osobou, nebudete nikomu nadávať a ani na nikoho útočiť alebo publikovať reklamu na komerčné produkty. Jediná povolená reklama je reklama oficiálnych sponzorov.

Súhlasíte?

 

 

Ochrana osobných údajov  Čo sú to Cookies?  Komunitný Software