(2.A) - 19.3.2020

Správa:

Milí rodičia, posielame Vám dnešný balík videí_2 :

č.54: MAT_ Úvodné video_ Teplota: www.youtube.com/watch

č.61: SJ_ Gramatika_ Slabiky: www.youtube.com/watch

č.67: SJ_ Čítanie_Dokonči príbeh: www.youtube.com/watch

č.69: BIO-Život na zemi_ Spôsoby rozmnožovania: www.youtube.com/watch

č.71: BIO_ Vývoj žaby: www.youtube.com/watch

č.75:BIO_ Stavovce_ Obojživelníky:...
Zobraziť viac