(2.A) - 19.3.2020

Správa:

Milí rodičia,

v prílohe Vám posielame pracovné listy k videu č.61: SJ_ Gramatika_ Slabiky. ( 2 prílohy )

Tím Rodinnej školy